Jak można pomagać w nauce

Dwie najczęściej praktykowane w Polsce rodzaje wspierania dzieci z problemami w uczeniu się to:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • indywidualna lub grupowa terapia pedagogiczna oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

W poniższym artykule dokładnie omówimy podstawowe różnice pomiędzy tymi dziedzinami. Jest bowiem niezwykle ważne, aby pomoc była celną odpowiedzią na indywidualne potrzeby dziecka. Z doświadczenia wiem, że teoria chodzi własnymi drogami, praktyka innymi.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 służą tylko i wyłącznie uzupełnienie i wyrównanie zaległości w nauce. Mogą to być zaległości, których przyczyna leży w słabszych możliwościach intelektualnych lub też społecznych ucznia. Zdarza się również, że zaległości takie są spowodowane długą nieobecnością w szkole, często z przyczyn zdrowotnych lub losowych. Takie zajęcia powinny umożliwić uczniowi należyty postęp w opanowaniu niezbędnego minimum programowego. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze są z reguły planowane i przeprowadzane przez nauczyciela przedmiotu. To on zajmuje się doborem dzieci uczestniczących w lekcjach i o ich optymalnym czasie.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne służą zmianie nieprawidłowości w nauce, które są przyczyną mniejszych lub większych porażek i błędów ucznia. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być:

  • duża ilość deficytów w funkcjach poznawczych dziecka,
  • pewne deficyty rozwoju intelektualnego,
  • samodzielne wykształcenie niewłaściwych przyzwyczajeń w początkach nauki.

Przebudowy wyżej wspomnianych nawyków i należy dokonywać poprzez specjalnie wyselekcjonowane zajęcia oraz ćwiczenia – zawsze indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości dziecka.

 

Laureaci nagrody konsumenckiej: ogrodnik piaseczno   angielski piaseczno

Najlepsze firmy roku: najlepsze torty ursynów  najlepsze ukulele

 

Natomiast prawidłowa kompensacja pedagogiczna skupia się na wyodrębnianiu i ukazywaniu dobrze rozwiniętych umiejętności. Ma to na celu nauczenie dziecka, jak może sobie radzić z trudnościami, poprzez wykorzystanie swoich mocniejszych stron.

 

zajecia korekcyjno kompensacyjne pedagogika

Kreatywność zawsze mile widziana

Dobry terapeuta nie powinien zapominać o tym, że podczas takich zajęć znaczącym elementem staje się solidna praca nad podstawami motywacji i nauką umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami. Dobrym krokiem jest też przemyślenie możliwości skorzystania ze wszelkich nietypowych sposobów nauki i aktywizacji ucznia. Należy przy tym pamiętać, że zajęcia terapii pedagogicznej mogą przeprowadzać tylko przez kompleksowo przygotowanych terapeutów. W zajęciach takich biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano znaczne deficyty podczas profesjonalnego badania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *